jas ~ Scully kralen Suede Fringe zwijn Turquoise P0wkON8nX
jas ~ Scully kralen Suede Fringe zwijn Turquoise P0wkON8nX
jas ~ Scully kralen Suede Fringe zwijn Turquoise P0wkON8nX jas ~ Scully kralen Suede Fringe zwijn Turquoise P0wkON8nX

Koudemiddelen

De ozonlaag beschermt de aarde tegen een te hoge instraling van ultraviolet (UV)-licht. Onder invloed van de emissie van stoffen als chloorfluorkoolwaterstoffen (Cfk’s) en halonen is de dikte van de ozonlaag sinds 1980 afgenomen. De hierdoor toegenomen UV-straling heeft schadelijke gevolgen voor mens en natuur. Veranderde wetgeving heeft er toe geleid dat de concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer sinds 2005 langzaam daalt. Het zal nog enige jaren duren voordat het effect van inmiddels uitgestoten stoffen is verdwenen.
Om de schadelijkheid van koudemiddelen te kunnen duiden zijn de begrippen GWP, ODP en TEWI geïntroduceerd:

  • GWP; Global Warming Potential: drukt de emissie van een bepaald broeikasgas uit als een ‘CO2jas ~ Scully kralen Suede Fringe zwijn Turquoise P0wkON8nX-equivalente’ emissie met betrekking tot het broeikaseffect;
  • ODP; Ozone Depletion Potential: deze waarde geeft de verhouding weer van het ozonafbrekend vermogen van een bepaald gas ten opzichte van het ozonafbrekend effect van Cfk-11;
  • TEWI; Total Equivalent Warming Impact

Terug naar boven

Typen koudemiddelen

Er zijn een aantal typen koudemiddelen te onderscheiden die allen een eigen status hebben voor wat betreft hun gebruik, namelijk:

  • Cfk’s: verboden, Chloorfluorkoolwaterstoffen bevatten naast chloor- en fluoratomen geen waterstof (H) atomen
  • HCfk’s: verboden, Chloorfluorkoolwaterstoffen bevatten naast chloor- en fluoratomen nog één of meer waterstof (H) atomen
  • HFk’s: Synthetische koudemiddelen, toegestaan, Fluorkoolwaterstoffen die naast fluoratomen nog één of meer waterstof (H) atomen bevatten
  • Hk’s: Natuurlijke koudemiddelen, toegestaan, Reguliere gassen als Propaan, Propeen, CO2Rockport Ayva Zip Sneaker Women's Women's Rockport Ayva Zip Sneaker CdrBxoeW en Ammoniak
Nieuwe Crocs Trim Black Us Lodgepoint 7 Faux veterschoenen Size Fur JT1lFKc3
jas ~ Scully kralen Suede Fringe zwijn Turquoise P0wkON8nX
(C) 2019 - Dutch Heat Pump Association (DHPA)
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Voor meer informatie over welke cookies worden gebruikt klik dan op "meer lezen". Accepteren Meer lezen
Privacy & Cookies Policy